Terms & Conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Lemasomo Sp. Z o.o.

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [zwany dalej dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży sportowej za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Lemasomo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielona 26, NIP: 937-26-71-652, tel +48 600 848 261, adres email: biuro@lemasomo.com.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. c) telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt i Pomoc.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, wariant towaru (kolor/rozmiar) termin i sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

3. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatność i Dostawa. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Płatność i Dostawa
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6 .Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w terminie 14 dni Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru stanowiącego objęcie rzeczy w posiadanie, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres sklepu przed jego upływem.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wszystkie bezpośrednie koszty przesyłki związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
 4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z zastrzeżeniem zawartym ust. 3 zd. 3), niezwłocznie po otrzymaniu zwróconej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania – w zależności, która czynność nastąpi wcześniej.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru przez Sklep, badany jest stan przekazanego produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku transakcji przelewu bankowego, Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. W przypadku niezachowania przez klienta terminu określonego w ust. 3, Klient odpowiada za zwłokę w odesłaniu towaru.
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodny ze wzorem formularza zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stanowi załącznik do Regulaminu.

7. Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

8. Własność intelektualna

 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
We are using cookies to improve our website and your user experience.
By clicking any link or continuing to browse you are giving your consent to our cookie policy.
Accept